Management in de zorg Management in de zorg Management in de zorg Management in de zorg Management in de zorg Management in de zorg Management in de zorg Management in de zorg

Management in de zorg

De vakgroep van de studie Management in de Zorg te Amersfoort is een nieuwe frisse vakgroep vol ideeën! Vorig jaar is Amersfoort er ook bij betrokken en sindsdien is er een start gemaakt met de vakgroep ‘Management in de Zorg’. Deze bestaat uit 3 tweedejaarsstudenten en 1 derdejaarsstudent; Anna Van ’t Klooster, Alexandra Koster, Julian Boon en Hjalmar Eijkelenkamp.

De activiteiten die verder nog door onze vakgroep in de loop van dit studiejaar gaan worden georganiseerd zijn nog niet bekend. Jullie horen dit zodra het bekend is!

managementindezorg@paramedus.nl